Translate

แค้มป์หมาบ้าใจดี

แค้มป์หมาบ้าใจดี
เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ว่าด้วยเรื่องศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชุมชน พร้อมให้บริการโฮมสเตย์ จุดการเตนท์ อาหาร เครื่องดื่ม และอื่นๆ
(ขณะนี้กำลังก่อสร้างยังไม่เปิดให้บริการ แต่สามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้แล้ว)


รูปภาพธีมโดย compassandcamera. ขับเคลื่อนโดย Blogger.