Translate

เทศกาลผลไม้นานาพรรณ อำเภอเนินมะปราง


เทศกาลผลไม้นานาพรรณ มหัศจรรย์มะม่วงส่งออก อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
Amazing Export Mangoes and Fruit Festival 2016.
วันนี้เรามีประมวลภาพ พิธีเปิดเทศกาลผลไม้นานาพรรณ มหัศจรรย์มะม่วงส่งออกของอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลกของเรา ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19-27 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา มาฝากครับ งานปีนี้จัดได้ดีเช่นเคย ขอขอบคุณการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ที่ทำให้งานในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีครับ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.