Translate

แนะนำจุด Check in เมื่อมาเยือนบ้านมุง

แนะนำจุด Check in บนเส้นทางท่องเที่ยวลัดเลาะแนวเขาบ้านมุง

จุด Check in 1
ริมถนนสายสากเหล็ก-บ้านมุง


จุด Check in 2
หน้าร้านหลังเขา Cafe and Home Stay


จุด Check in 3
จุดชมค้างคาวหน้ากระท่อมไม้ไผ่ ริมทางแยก เลาะเชิงเขาบ้านมุงทางทิศตะวันตก


จุด Check in 4
บริเวณริมถนน เลาะเชิงเขาบ้านมุง ตรงจุดที่ตั้งแค้มป์หมาบ้าใจดี


จุด Check in 5
กระท่อมน้อยริมถนน เลาะเชิงเขาบ้านมุง


จุด Check in 6
จุดชมวิวริมถนนเลาะแนวเขาบ้านมุง บริเวณหน้านาไร่ไออุ่นดิน รีสอร์ท

จุด Check in 7
จุดชมวิวบริเวณริมถนนเลาะแนวเขาบ้านมุงชั้นใน เรื่อยไปจนถึงบ้านไร่ถูตะวัน


จุด Check in 8
จุดชมวิวกระท่อมน้อยในตำนานกลางทุ่งนา ห้อมล้อมไปด้วยภูเขา


จุด Check in 9
จุดชมวิวบริเวณบ้านไร่ภูตะวัน รีสอร์ท


จุด Check in 10
จุดชมวิวบริเวณน้ำตกขุนห้วยเทิน


จุด Check in 11
จุดชมวิวริมถนนเลาะแนวเขาบ้านมุงบริเวณเขาสามกษัตริย์


จุด Check in XX
จุดชมวิวเลาะแนวเขาบ้านมุงบริเวณสุดทางลาดยาง (ทางลำบาก ถนนลูกรัง)


จุด Check in 12
จุดชมวิวบริเวณภายในวัดบ้านมุงจุด Check in 13
จุดชมวิวถ้ำต่างๆภายในวัดบ้านมุง

จุด Check in XXX
จุดชมวิวเลาะแนวเขาบ้านมุงด้านทิศตะวันออก ทางไปถ้ำเดือน-ถ้ำดาว


จุด Check in 14
ถ้ำเดือน-ถ้ำดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.