Translate

ประมวลภาพชุดตะลุยบุกสำรวจถ้ำผาหลวง โดยไอ้อาท ซาตานแมนและผองเพื่อน

ภาพถ่ายภายในบริเวณ "ถ้ำน้ำ" และ "ถ้ำพญานาค"ภายในเขตเขาผาหลวง ไทรย้อย เนินมะปราง


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

 


ขอขอบคุณข้อมูลจาก ไอ้อาท ซาตามแมน

เทศบาลตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190 โทรศัพท์ : 055-906-080
กลุ่มคนรักเนินมะปราง https://www.facebook.com/groups/676334522391396/?fref=ts
ขับเคลื่อนโดย Blogger.