Translate

ชมผีเสื้อหลากสายพันธุ์ต้อนรับฤดูร้อน

ชมผีเสื้อหลากสายพันธุ์ต้อนรับฤดูร้อน...ที่บ้านไร่ภูตะวัน
อากาศเริ่มร้อน  ต้นไม้ใบหญ้าเริ่มทยอยเหี่ยวเฉา แต่ในความแห้งแล้งของฤดูกาลนั้น ยังมีความงดงามของสิ่งมีชีวิตหนึ่ง ที่เพิ่งถือกำเนิดขึ้นมา นั่นคือ "ผีเสื้อ"
ใน อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก มีแหล่งชมผีเสื้ออยู่หลายที่ พบได้มากบริเวณวัดบ้านมุง ป่าแก่งกระซาว และรอบๆบริเวณบ้านไร่ภูตะวัน วันหยุดในฤดูร้อนนี้ อย่าลืมแวะมาเติมพลังชีวิตกันนะครับ ...... By Admin


ขับเคลื่อนโดย Blogger.