Translate

ความสวยงามของดอกไม้ป่า ณ ทุ่งโนนสน

ความสวยงามของดอกไม้ป่า ณ ทุ่งโนนสน
ประมวลภาพความสวยงามของดอกไม้ป่าและทัศนียภาพที่สบายตาของสองข้างทาง บริเวณเส้นทางเดินไปยังทุ่งโนนสน อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่าน ที่โดยคุณปีวอ พ่อสองภู, คุณนันทวัน จันทร์กลิ่น และคณะ ที่เดินทางไปเยี่ยมชม และเก็บความทรงจำที่สวยงามกลับมาฝากพวกเราครับ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.