Translate

"ฟ้าหลังฝนงดงามเสมอ" @บ้านมุง

"ฟ้าหลังฝนงดงามเสมอ" @บ้านมุง
เวลา: เดือนพฤษภาคม 2560
สถานที่: บ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190

เครดิตภาพ พี่ตุ่น นายพิษณุชัย ทรงพุฒิ
รูปภาพธีมโดย compassandcamera. ขับเคลื่อนโดย Blogger.