Translate

ขอเชิญร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถวัดบ้านนา

ขอเชิญร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถวัดบ้านนา
ณ วัดบ้านนา (ตรงข้ามโรงพยาบาลเนินมะปราง) อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 

ในวันเสาร์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2561 ตรงกับแรม 14 ค่ำ เดือน 5 งานบุญใหญ่ต้อนรับปีใหม่ไทย เพื่อความเป็นสิริมงคลและความผาสุขสวัสดีในชีวิต


ประธานในพิธี
- พระคุณศรีรัตนมุนี เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์วางศิลาฤกษ์
- นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอเนินมะปราง เป็นประธานฝ่ายฆารวาสวางศิลาฤกษ์

*** หมายกำหนดการ ***
- เวลา 07.09 น. เริ่มทำพิธีบวงสรวง
- เวลา 08.09 น. พราหมณ์ทำพิธีบวงสรวงบูชาฤกษ์
- เวลา 08.49 น. พิธีเจริญพระพุทธมนตร์โดยพระเถรานุเถระและพระเกจิอาจารย์
- เวลา 09.29 น. เริ่มพิธีวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถ
- เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
- เวลา 11.30 น. พิธีถวายผ้าป่าโดยเจ้าภาพและพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตรศรัทธา
VDO ที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
- พระสุภะสกุล ปริปุณโณ (พระอาจารย์ปริณ)
เจ้าอาวาสวัดบ้านา
โทรศัพท์: 082-225-2598

- พระสมภัชน์ สมจิตโต (พระอาจารย์ต้อย)
รองเจ้าอาวาสวัดบ้านนา
โทรศัพท์: 095-459-7911

รูปแสดงสภาพทั่วไปของวัดบ้านนาขับเคลื่อนโดย Blogger.