Translate

พบปลาพันธุ์ใหม่ 4 ชนิดของโลก

พบปลาพันธุ์ใหม่ 4 ชนิดของโลก ในคลองชมพู เนินมะปราง !!!
แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางชีวภาพของไทย เตรียมตั้งชื่อทางวิทยาศาสตร์แล้ว นายกฤษฎา ดีอินทร์ นักวิชาการชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก กล่าวเมื่อวันที่ 24 มิถุนายนว่า ค้นพบปลาสายพันธุ์ใหม่ 4 ชนิด บริเวณลำคลองชมพู หมู่ที่ 3 ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ได้แก่ ปลาขยุยคลองชมพูเป็นปลาหน้าดินขนาดเล็ก กินสัตว์หน้าดินขนาดเล็กเป็นอาหาร มีขนาดตัวเต็มวัยยาว 2-3 เซนติเมตร ปลาขยุยคลองชมพูนี้ แบ่งเป็น 3 ชนิดที่ค้นพบใหม่ โดยจำแนกตามจุดเริ่มต้นของครีบท้องอยู่ตรงตำแหน่งสิ้นสุดของโคนครีบหลัง ได้แก่ 1.ขยุยสั้นคลองชมพู เป็นปลาแบบตัวสั้น ครีบไขมันยาว 2.ขยุยยาวคลองชมพู เป็นปลาแบบตัวยาว ครีบไขมันสั้น และจำแนกตามจุดเริ่มต้นของครีบท้องอยู่เหลื่อมจากตำแหน่งสิ้นสุดของโคนครีบหลังทางท้ายคือ 3.ขยุยปล้องคลองชมพู และชนิดที่ 4. ปลารากกล้วยแคระคลองชมพู เป็นปลาหน้าดินขนาดเล็ก กินสัตว์หน้าดินขนาดเล็กเป็นอาหาร ขนาดตัวเต็มวัยยาวประมาณ 3 เซนติเมตร

 There is a travel program for foreign tourist by a local licensed tour guide who can speak English well suitable for foreigners who love adventure. and want to explore new routes to your satisfaction in Banmung, BanrukThai, Noenmaprang. Click Here!!!


นายกฤษฎา กล่าวว่า  การค้นพบปลาใหม่ทั้ง 4 ชนิดนี้ ถือเป็นสัตว์ที่มีแหล่งอาศัยเฉพาะที่ และยังคงค้นพบในลำคลองชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก แห่งเดียวเท่านั้น จากการตรวจสอบเบื้องต้นในการส่งปลาให้ผู้เชี่ยวชาญพันธุ์ปลาระดับโลกตรวจสอบในหมู่นักอนุกรมวิทาน แล้ว ได้รับคำตอบยืนยันกลับมาว่าเป็นปลาชนิดใหม่ของโลก ที่ยังไม่พบที่ใด  และยังไม่เคยจดตั้งชื่อทางวิทยาศาสตร์  สำหรับขั้นตอนต่อไป ทางศูนย์ฯกำลังดำเนินการตั้งชื่อทางวิทยาศาสตร์ โดยการเขียนรายงานและตีพิมพ์ในสารสารวิทยาศาสตร์ทางอนุกรมวิธาน ให้ผู้เชี่ยวชาญปลาจากทั่วโลกในวงการจะตรวจสอบว่ามีการค้นพบที่ใดในโลกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้คัดค้านก็ตั้งชื่อเป็นปลาสายพันธุ์ใหม่ใช้เวลา 6-12 เดือน


สำหรับการค้นพบปลาสายพันธุ์ใหม่ 4 ชนิดครั้งนี้เนื่องจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก เข้าไปเป็นการดำเนินการสำรวจสายพันธุ์ปลาในสายน้ำสำคัญของจังหวัดพิษณุโลก ทั้งแม่น้ำน่าน แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำยม แม่น้ำเข็ก ลำน้ำภาค และคลองชมพู ตามแผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบระบบนิเวศในน้ำและ การประมง เขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก เพื่อสอบทานชื่อวิทยาศาสตร์ของปลาในจังหวัดพิษณุโลกตั้งแต่เมษายน 2546ถึงตุลาคม 2549 จัดทำเป็นฐานข้อมูลความหลากหลายของปลาในระบบแม่น้ำของจังหวัดพิษณุโลกช่วงก่อนที่เขื่อนแควน้อยจะปิดกั้นแม่น้ำแควน้อย ตลอดจนผลกระทบ ผลการสำรวจที่ผ่านมาพบปลาในจังหวัดพิษณุโลกเหลือเพียง 169 ชนิด จาก 252 ชนิด  และจากการสำรวจตามโครงการนี้ได้พบหอยน้ำจืดสายพันธุ์ใหม่ของโลกมาแล้ว คือ หอยเสียม บริเวณแม่น้ำแควน้อย ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลกนายกฤษฏา กล่าวว่า การค้นพบปลาสายพันธุ์ใหม่ได้แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางชีวภาพ ที่ประเทศไทยมีอยู่สูงมาก การค้นพบสัตว์พันธุ์ใหม่ ไม่ใช่แค่เพียงปัจจัยสี่ เราได้ประโยชน์จากความหลากหลายของสัตว์ต่าง ๆ มาก อาทิ ชุดว่ายน้ำของนักกีฬาโอลิมปิค ที่ทำลายสถิติ ก็ถอดแบบมาจากการเรียงตัวของเกล็ดปลาฉลาม ขณะที่การต้องการลิขสิทธิ์ของความหลากหลายมีมากมาย เช่น ข้าวหอมมะลิ หญ้าปล้องน้อย แม้ขณะนี้เรายังไม่ทราบว่าจะใช้ประโยชน์อะไรจากความหลากหลายของปลาสายพันธุ์ใหม่ที่พบ  แต่ก็มีความสำคัญมากเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ที่เราต้องเก็บไว้ให้คนไทยได้ศึกษาและใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีในประเทศไทยให้มากที่สุด


"ปลาหลายชนิดกำลังใกล้สูญพันธุ์ไปจากแหล่งน้ำ ศูนย์วิจัยและประมงน้ำจืดพิษณุโลกพยายามจะอนุรักษ์ไว้ อาทิ ปลาสร้อยขาว ปลาหนวดพราหมณ์ 7 เส้น ปลากหนวดพราหมณ์ 14 เส้น  ปลาหางบ่วง   ล่าสุดกำลังศึกษาวิจัยในการเพาะพันธุ์ปลาหางบ่วง เป็นปลาที่อยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์ อยู่ในกลุ่มปลาตะเพียน


จัดเป็นปลาขนาดกลาง โตเต็มที่ยาว 1 ฟุต เป็นปลาประจำถิ่นลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ( ปิง วัง ยม น่าน )  ในอดีตพบมากแถวปากน้ำสะแกกรัง จากข้อมูลที่พบล่าสุดเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2551 ในแม่น้ำยม จ.สุโขทัย พบเพียง 2 ตัวเท่านั้น จึงถือว่าอยู่ในอัตราเสี่ยงสูญพันธุ์ สาเหตุมาจากการใช้อุปกรณ์ดักจับปลาประเภทโพงพาง ที่พบมากในเขต จ.สุโขทัย พิษณุโลก และพิจิตร" นายกฤษฏา กล่าว


ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.matichon.co.th
ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.manager.co.th

องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์: 055-992233
กลุ่มคนรักเนินมะปราง https://www.facebook.com
ขับเคลื่อนโดย Blogger.