Translate

บุกสำรวจ "น้ำตกแควตาบัว"

 
บุกสำรวจ "น้ำตกแควตาบัว"
โดย ปีวอ พ่อสองภู และคณะ
เมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาคุณปีวอ พ่อสองภูและคณะ ได้เข้าสำรวจ"น้ำตกแควตาบัว" ซึ่งอยู่คู่กับคนวังยางมานานหลายชั่วอายุคน แต่คนภายนอกตำบลวังยางหรือแม้แต่คนตำบลวังยางเองบางคนยังไม่รู้ ว่าภายในเขตต้นน้ำของตำบลวังยางจะมีน้ำตกที่สวยงามไม่แพ้น้ำตกแห่งอื่นๆ ซ่อนอยู่ภายใน

 There is a travel program for foreign tourist by a local licensed tour guide who can speak English well suitable for foreigners who love adventure. and want to explore new routes to your satisfaction in Banmung, BanrukThai, Noenmaprang. Click Here!!!


น้ำตกแควตาบัวเป็นน้ำตกที่ไหลออกมาจากถ้ำ ส่วนบนของภูเขา ไหลลดหลั่นลงมา ผ่านสภาพภูมิประเทศที่เป็นหินปูนลงสู่เบื้องล่าง เป็นชั้นๆจำนวนมากมาย ซึ่งระยะทางของสายน้ำจากปากถ้าที่เป็นต้นกำเนิดของน้ำตกถึงปลายสายของน้ำตกด้านล่าง กินระยะทางราวๆ 2-3 กิโลเมตรลักษณะของถ้ำที่เป็นต้นกำเนิดของน้ำตก จะมีรากของต้นไทรปกคลุมอยู่บริเวณปากถ้ำและมีลักษณะคล้ายปากของมังกร ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่จะเรียกถ้ำนี้ว่า "ถ้ำรากไทร" และสามารถเดินทางเข้าไปในถ้ำและทะลุไปยังอีกฝั่งหนึ่งของภูเขาได้เนื่องจากน้ำตกแห่งนี้ยังมีความสดใหม่ ยังไม่มีการเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมมาก่อน มีความยากในการเข้าถึง และมีความอันตรายในการเดินทางในระดับหนึ่ง หากนักผจญภัยท่านใดมีความสนใจในการท่องเที่ยวแนวผจญภัย น้ำตกแห่งนี้ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจอันดับต้นๆของจังหวัดพิษณุโลกเลยทีเดียว


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
ปีวอ พ่อสองภู และคณะ
Wanlapa Lorka
พิสิทธิ์ พุกยอด

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอำเภอเนินมะปราง
โทรศัพท์: 085-400-1727
Facebook: คนรักเนินมะปราง

รูปภาพอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.