Translate

น้ำตกถ้ำหม้อ

16:09:00
ถ้ำหม้อ-น้ำตกถ้ำหม้อ ตั้งอยู่บนเส้นทางสายประวัติศาสตร์ชุมชนบ้านวังแดง ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ในสมัยที่ยังไม่มีถนนหนทา...Read More

น้ำตกขุนตะค้าน

14:01:00
น้ำตกขุนตะค้าน ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ท่ามกลางหมู่ไม้น้อยใหญ่ น้ำตกแห่งนี้เป็นสถานท...Read More

น้ำตกขุนห้วยเทิน

20:48:00
น้ำตกขุนห้วยเทิน ในวันที่ 12 กันยายน 2559 ทีมงานคณะสำรวจ"คนรักเนินมะปราง" นำโดยนายพิษณุชัย ทรงพุฒิ แอดมินกลุ่มคนรักเนินมะปรา...Read More
ขับเคลื่อนโดย Blogger.