Translate

ดอกศิลาวารี

15:26:00
ดอกศิลาวารี เริ่มบานแล้ว !!! ที่แก่งคันนา และแก่งป่ากะซาว คลองชมภู หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลวงหลวง ที่ 5 (สล.5) อุทยานแห่งชาติท...Read More

พบจระเข้พันธุ์ไทยแท้ในแหล่งน้ำธรรมชาติ

15:25:00
ชาวบ้านจับจระเข้ตัวเขื่องได้ที่คลองชมพู อ.เนินมะปราง !!! ชาวบ้านจับจระเข้น้ำจืดได้ในคลองชมพู ที่บ้านปลวกง่าม อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก เข...Read More

ผีเสื้อหลากสายพันธุ์

15:07:00
เกิดปรากฏการณ์ผีเสื้อผีเสื้อหลากสีสันนับแสนตัว บินว่อนรอบหมู่บ้านต.บ้านมุง จ.พิษณุโลก วันที่ 13 พฤษภาคม 2558 ที่บริเวณวัดบ้านมุง ต.บ้าน...Read More

ถ้ำเดือน-ถ้ำดาว

14:53:00
สำรวจถ้ำเดือน-ถ้ำดาว ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก โดยคุณพิษณุชัย ทรงพุฒิ และทีมงานคนรักเนินมะปราง เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม...Read More
ขับเคลื่อนโดย Blogger.